هشدار به واردکنندگان زینک

چاپ تاریخ درج خبر : ۱۳۹۷/۸/۱۴

 

دوستاني كه زينك وارد كرده اند بطور دوستانه توصيه مي كنم  تعدادي از زينك هاي وارداتي را به تعاوني با قيمت عادلانه بفروشند تا امتيازي باشد
براي انان كه پروفرما به وزارت ارشاد مي برند و ثابت كنند كه بازرگان هايي هستند كه به وضعيت بحراني كشور اهميت مي دهند و فقط بفكر سود نيستند  .اگر خداي نكرده با توجه به فشاري كه به اتحاديه و تعاوني اعضاء مي آورند و شديدا با كمبود زينك مواجه هستند نمي توانيم جلوي آنان را در شكايت از واردكنندگان  بگيريم .

 

 


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان