قاچاق چیان کتاب در کمین

چاپ تاریخ درج خبر : ۱۳۹۷/۹/۱۰

غلامرضا شجاع، مديرعامل شركت تعاوني ليتوگرافان ايران طي اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شركت تعاوني ليتوگرافان علاوه بر اعلام همکاری در طرح نظارت و جمع آوری قاچاق وتکثیر غیرمجاز کتاب طی برنامه ای زمینه برای کاهش این پدیده نا مناسب فراهم کند.

وی ادامه داد: در این شرایط  علاوه بر برخورد با متخلفان برابر مقررات با جديت برخورد انجام می گیرد، لذا بدینوسیله به کلیه همکاران تعاوني تاکید می گرددکه از ارائه خدمات ليتوگرافي  جهت کتب فاقد مجوزهای قانوني و لازم وخارج از مقررات معمول وزارت ارشاد اکیداًخودداری فرمائید.

شجاع افزود: این اقدام در زمان عصر كه مديران و صاحبان ليتوگرافي ها حضور ندارند نیازمند توجه ویژه دارد تا  مراقبت کنند تا خداي نكرده كاركنان بدون اجازه كار خلاف انجام ندهند.


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان