اعلام حمایت تشكل هاي صنعت چاب و مصرف كنندگان كاغذ استان هاي سراسر كشور از دكتر سيد عباس صالحي

چاپ تاریخ درج خبر : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

تشكل هاي صنعت چاب و مصرف كنندگان كاغذ استان هاي سراسر كشور حمايت خود را از دانشمند عاليقدر جناب دكتر سيد عباس صالحي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي دارند و استعفاء و كنار گيري ايشان را از سمت وزارت  فرهنگ و هنر و صنعت چاپ و نشر كشور به صلاح نظام ، دولت و فرهنگ نمي دانند ، لذا از ايشان تقاضا داريم كمافي السابق با تلاش بيش از پيش در سنگنر فرهنگ و هنر و صنعت چاپ ونشر كشور و نظام اسلامي باقي و فعاليت بنماييد  كه وظيفه شرعي تان مي باشد .
غلامرضا شجاع
نماينده تشكل هاي صنعت چاپ و مصرف كنندگان كاغذ استان هاي كشور
مدير عامل شركت تعاوني ليتوگرافان ايران