اطلاعيه شركت تعاوني ليتوگرافان ايران

چاپ تاریخ درج خبر : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

موضوع : (زينك افست به قيمت دولتي )

بانك مركزي پروفرماهاي  تعاوني ليتوگرافان ايران را تاييد و به بانك عامل اعلام كرده است .

از همه واحد هاي فرهنگي كه زينك افست نياز دارند ، تقاضا ميشود بعلت كمبود حجم واردات و محدود بودن توان مالي شركت تعاوني ،تقاضاي خودرا در كوتاه ترين زمان ممكن به تعاوني ليتوگرافان ارسال دارند و تعاوني فقط جوابگوي عزيزاني خواهدبود كه  پيش خريد زينك مي كنند،  لذا از  اعضاء خو د ، مديران مسئول  مطبوعات  و ناشران ، چاپخانه داراني كه ليتوگرافي دارند در سراسر كشور در صورت نياز به زينك با ارز ٤٢٠٠ توماني به صورت  پيش خريد تقاضا ميشود كتباً در سربرگ خود همراه با مجوز وزارت ارشاد  درخواست خود را با ذكر تعداد و سايز دقيق به تعاوني ليتوگرافان ارسال فرمايند .
قابل ذكر است قيمت زينك را سازمان حمايت از مصرف كنندگان تعيين مي كند .
تلفن ٧٧٥٢٢٢٩٤و ٥
فكس ٧٧٥٣٣٩٢٩
غلامرضا شجاع -مدير عامل