شرکت تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهر و پلاک و چاپ اسکرین http://www.prepressco.ir تنها تعاونی تخصصی در صنعت پیش از چاپ ManaCMS 3.3 Tue, 21 May 2019 02:23:31 +0000 Tue, 21 May 2019 02:23:31 +0000 http://www.prepressco.ir/templates/website/default/images/logoi.jpg http://www.prepressco.ir 1440 منشاء رانت و فساد در عرصه کاغذ خشکانده شود http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14598 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14598 Mon, 20 May 2019 11:37:14 +0000 طرح مشکلات صنعت چاپ در حضور رئیس‌جمهوری http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14597 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14597 Mon, 20 May 2019 11:28:13 +0000 اختیارات وزارت ارشاد در زمینه کاغذ بازنگری و محدود شد http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14596 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14596 Mon, 20 May 2019 06:03:36 +0000 تشکیل کمیته سه‌جانبه کارگروه کاغذ برای نظارت بر توزیع http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14595 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14595 Mon, 20 May 2019 06:01:12 +0000 برخی کاغذ وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت تمام شده آزاد می‌فروشند http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14594 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14594 Mon, 20 May 2019 04:25:48 +0000 صفحه نخست روزنامه‌های امروز دوشنبه http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14593 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14593 Mon, 20 May 2019 04:21:41 +0000 صدور رأی برای متهم قاچاق کتاب‌های انتشارات ققنوس http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14592 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14592 Mon, 20 May 2019 04:20:17 +0000 جلوی فعالیت دلالان کاغذ را بگیرید http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14591 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14591 Mon, 20 May 2019 04:18:30 +0000 تحرکات بانک مرکزی برای ایجاد تغییرات جدی در سامانه نیما http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14590 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14590 Mon, 20 May 2019 04:17:12 +0000 سوداگران چگونه ما را سرگرم می‌کنند؟ http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14589 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14589 Sun, 19 May 2019 05:44:32 +0000 تخلف ۶ ناشر در حوزه کاغذ http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14588 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14588 Sun, 19 May 2019 05:32:52 +0000 چگونگی ساماندهی نحوه توزیع زینک به ناشران و نشریات http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14587 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14587 Sun, 19 May 2019 04:13:29 +0000 کاغذ حتی در شرایط جنگی هم یک نیاز استراتژیک است http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14586 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14586 Sun, 19 May 2019 04:06:53 +0000 صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14585 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14585 Sun, 19 May 2019 03:57:32 +0000 برگزاری انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران در 16 تیر http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14584 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14584 Sun, 19 May 2019 03:56:14 +0000 احیای وزارت بازرگانی۲هزارمیلیاردتومان هزینه روی دست مردم می‌گذارد http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14583 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14583 Sun, 19 May 2019 03:53:41 +0000 حلقه «نظارت» به زودی به کارگروه کاغذ افزوده می‌شود http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14582 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14582 Sun, 19 May 2019 03:51:11 +0000 هیچ نهادی صلاحیت نظارت بر تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ را ندارد http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14581 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14581 Sun, 19 May 2019 03:49:31 +0000 رشد صنعتی چاپ نیازمند آموزش مدیریتی است http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14580 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14580 Sat, 18 May 2019 08:11:43 +0000 ۱۷ کامیون زینک دولتی در راه تهران http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14579 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14579 Sat, 18 May 2019 08:02:06 +0000 حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14578 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14578 Sat, 18 May 2019 04:07:04 +0000 صفحه نخست روزنامه‌های امروز شنبه http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14577 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14577 Sat, 18 May 2019 04:03:02 +0000 جزییات رسوب هزاران کانتینر در بنادر مهم کشور http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14576 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14576 Sat, 18 May 2019 04:00:41 +0000 وضعیت نامناسب صنعت نشر به گردن کیست؟ http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14575 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14575 Sat, 18 May 2019 03:59:28 +0000 جزییات دستورالعمل محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14574 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14574 Sat, 18 May 2019 03:58:27 +0000 آیا منابع ارزی جوابگوی نیاز بازار است؟ http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14573 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14573 Wed, 15 May 2019 10:10:30 +0000 فرجام پرونده‌های واردات کاغذ http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14572 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14572 Wed, 15 May 2019 04:39:27 +0000 شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی ابلاغ شد http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14571 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14571 Wed, 15 May 2019 04:37:58 +0000 افزایش قیمت کاغذ، نوشت‌افزار را هم گران کرد http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14570 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14570 Wed, 15 May 2019 04:34:38 +0000 مثلث سیاستی ضدشوک ارزی http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14568 http://www.prepressco.ir/?mod=news&id=14568 Wed, 15 May 2019 04:15:09 +0000